Aktuality

04.09.2020
Dům A i B je ve fází, kdy se dokončilo 3. nadzemní podlaží, u domu C je hotové 1. nadzemní podlaží.
07.07.2020
- pokračuje výstavba všech třech domů, dům A má zhotoveno 2. nadzemní podlaží, dům B má zhotoveno 2. nadzemní podlaží a dům C má zhotoveno 1. podzemní podlaží
07.05.2020
- po zimní odstávce se opět rozjely práce na stavbě
05.12.2019
- na stavbě je plánovaná zimní odstávka
14.10.2019
- výstavba pokračuje v dalším nadzemním podlaží u budovy A a B
03.07.2019
V červnu 2019 byla zahájena výstavba tří bytových domů s celkovým počtem 48 bytů.