Aktuality

04.09.2020
Výstavba pokračuje podle harmonogramu
Dům A i B je ve fázi dokončení 3. nadzemního podlaží, u domu C je hotové 1. nadzemní podlaží.
07.07.2020
Výstavba pokračuje
- pokračuje výstavba všech třech domů, dům A má zhotoveno 2. nadzemní podlaží, dům B má zhotoveno 2. nadzemní podlaží a dům C má zhotoveno 1. podzemní podlaží
07.05.2020
Výstavba pokračuje
- výstavba projektu pokračuje - realizace objektu A a objektu B, příprava stavební jámy pro objekt C
05.12.2019
Zazimování stavby
- na stavbě je plánovaná zimní odstávka
14.10.2019
Výstavba pokračuje
- výstavba pokračuje v dalším nadzemním podlaží u budovy A a B
03.07.2019
Stavba zahájena
V červnu 2019 byla zahájena výstavba tří bytových domů s celkovým počtem 48 bytů.